Happy Companies organisatieontwikkeling-gemeentelijke-belastingdienst-rotterdam
 
HPPCMPNS_SNGL

Organisatieontwikkeling GBR

Begin 2012 kwam Claudia Toet, Programmadirecteur van de Gemeentebelastingen Rotterdam (hierna: GBR), bij VIStrainingen met de prachtige vraag om hen te ondersteunen bij de management- en visieontwikkeling en van de organisatie. Er stond een stevige organisatie met veel daadkracht en ze wilden nu hun identiteit meer invulling geven en de organisatie inspireren met een mooie en duidelijke koers. Daarbij heeft Tica meteen voorgesteld om dit traject samen met Berckeley Square op te pakken. Vanaf die tijd is er een traject vormgegeven dat we hieronder beschrijven. We geven soms aan welke organisatie welk onderdeel heeft uitgevoerd. Dat is interessant voor jou omdat het inzicht geeft in welke expertises waar zijn ingezet. Voor de opdrachtgever was dit minder interessant; zij werkten gewoon met Raymon, Tica, Emiel, Lennart of Coen.

Stap 1

Raymon Geurts en Tica Peeman zijn gestart met business coaching van de directie (adjunct-directeur en algemeen directeur). Het doel van de business coaching was om de rollen en verantwoordelijkheden van de directie helder te maken en de onderlinge samenwerking verder te optimaliseren. Tica coachte met name op het leiderschap van de twee directeuren en de dynamiek tussen hen en Raymon koppelde die dynamiek aan de rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie. Dit bracht mooie, intensieve gesprekken op waardoor de directie in alle openheid scherpte en nog meer lijn in hun sturing bracht.

Stap 2

Daarnaast is in diezelfde periode het MT door VIStrainingen (Tica Peeman)en Berckeley Square (Raymon Geurts, later: Emiel van Eijk) begeleid om enerzijds de identiteit van GBR in woorden te vatten en anderzijds als team verder te ontwikkelen. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. Ook hier werd het functioneren van het MT en de onderlinge dynamiek gespiegeld en werd dit gekoppeld aan wederzijdse afhankelijkheidsrelaties in de organisatie als geheel. Elke keer werd dus de onderlinge dynamiek in een grotere (organisatie-)context geplaatst. Het MT liet een grote drive en wil zien om elkaar verder te brengen en het was prachtig om te zien hoe ze de slag maakte van vergelijken naar verbinden en dus steeds meer het eigen belang kon overstijgen.

Stap 3

De identiteit en visie van GBR zijn in fases vastgelegd en steeds scherper geformuleerd. Emiel (Berckeley Square) heeft dit deel ondersteund. Eind 2013 lag er een korte en krachtige missie dat vervolgens is gepresenteerd aan het middenkader en de medewerkers.

‘Rotterdam. Een stad waar je graag woont, werkt of langskomt, een stad die zich ontwikkelt. Zo’n stad kost geld. Dus doet iedereen zijn duit in het zakje, van inwoners tot bedrijven en van toeristen tot eigenaren van onroerend goed. Een onmisbare financiële schakel heet Belastingen , dat gemeentelijke belastingen heft en int. Eerlijk, rechtvaardig, met oog voor de belastingbetaler, en altijd op zoek naar hoe het nog sneller en simpeler kan.
Belastingen gemeente Rotterdam: voor een stad die het waard is.’

Stap 4

Het middenkader en de MT-leden hebben gezamenlijk bijeenkomsten gehad om de missie en visie gemeenschappelijk te maken en ook noodzakelijke tools te leren om de volgende stappen te kunnen maken. Deze tools waren bijvoorbeeld feedbackvaardigheden en outputmanagement (getraind door VIStrainingen: Coen Ploegmakers en Lennart Klipp).

Stap 5

De strategie en de identiteit zijn in elkaar verweven en in workshops is de rest van de organisatie in het voorjaar van 2014 betrokken bij het waarmaken hiervan. De input van alle medewerkers is vertaald in een projectplan hoe de organisatie de verbeteringen zelf kan gaan oppakken.

Stap 6

Op dit moment wordt een procesplan gemaakt om de medewerkers eigenaar te maken van dat wat er ligt aan plannen en strategie. Door middel van actieteams wordt dit bereikt en dit wordt ondersteund door Emiel van Berckeley Square. Doel is dat medewerkers de missie en visie zelf gaan ‘leven’ en ‘beleven’, waarbij het MT daarin voorbeeldgedrag laat zien. Dit krijgt in het najaar van 2014 vorm.

Projectteam VIStrainingen-Berckeley Square

Aan dit project werken 2 adviseurs van Berckeley Square en 3 trainers van VIStrainingen.

 

Méér mooie projecten

 
 

Young Potentials Summer School

  Haal het beste in jezelf naar boven! WAT Aan het eind van je studie en geen idee welke kant je op wil? Wil je goed voorbereid de arbeidsmarkt op? Heb je een baan en wil je blijven ontwikkelen en... lees verder
 
 
 
 

Projectteam

Tica Peeman

Tica Peeman
trainer VIStrainingen


Raymon Geurts

Raymon Geurts
sr. adviseur en coach Berckeley Square


Coen Ploegmakers

Coen Ploegmakers
trainer VIStrainingen